КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Обяви за работа в Патентното ведомство Печат

Заявление за участие в Конкурс

Декларация

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА 11, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 7/ - 1 щатна бройка в дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни”.

Kонкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 11, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 7/ - 1 щатна бройка в дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения”.

Kонкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 11, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 7/ - 1 щатна бройка в дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“.

Kонкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 7, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 3/ - 1 щатна бройка в отдел „Административно-правен“, дирекция „Административно-правни дейности и международно сътрудничество“.

Конкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 7, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 3/ - 1 щатна бройка в дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения”.

Kонкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 7, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 3/ - 1 щатна бройка в отдел „Административно-правен“, дирекция „Административно-правни дейности и международно сътрудничество“.

Конкурс за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА 9, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 5/ - 2 щатни бройки в дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения”.

Конкурс за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА 9, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 5/ - 1 щатна бройка в дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни”.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения”

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция "Спорове и административнонаказателна дейност”

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /ZOP/ в отдел "Административно-правен" в дирекция "Административно-правни дейности и международно сътрудничество”

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /IT/ в отдел"Административно-правен" в дирекция "Административно-правни дейности и международно сътрудничество”

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения”

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни”


 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка